REXISTRO DE PERSOAS AFECTADAS POLO PECHE DA FRONTEIRA

O AECT Río Minho e os concellos dos territorios transfronteirizos están recollendo datos co obxecto de reclamar dos gobernos dos estados portugués e español unha compensación polos perxuizos económicos causados á poboación destes territorios polo peche da fronteira dende o 31 de xaneiro de 2021.

  • Completa o formulario

  • Datos persoais

  • Outros datos

  • Acepto e confirmo a política de protección de datos
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

INFORMACÍON BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE

Deputación de Pontevedra.

FINALIDADE PRINCIPAL

Os datos enviados neste formulario incluiranse nun ficheiro de tratamento de datos de carácter persoal coa finalidade de reclamar unha compensación polos prexuizos económicos causados á poboación destes territorios polo peche da fronteira dende o 31 de xaneiro de 2021.

LEXITIMACIÓN

Consentimento do interesado.

DESTINATARIOS

Non se cederán datos a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal

DEREITOS

Acceder, rectificar e suprimir os datos, portabilidade dos datos, limitación ou oposición ao seu tratamento, transparencia e dereito a no ser obxecto de decisións automatizadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa Política de Protección de datos en http://smartminho.eu/politica-de-proteccion-de-datos/

Se o prefires, tamén podes descargar o formulario de rexistro de persoas afectadas polo peche da fronteira, completalo e envialo ao seguinte correo electrónico:

riominho.interreg@depo.es