A primeira rolda de reunións do Smart Minho remata coa xuntanza de Melgaço, Arbo e Crecente // O primeiro turno de reuniões do Smart Minho remata com a reunião de Melgaço, Arbo e Crescente

A primeira rolda de reunións do Smart Minho remata coa xuntanza de Melgaço, Arbo e Crecente // O primeiro turno de reuniões do Smart Minho remata com a reunião de Melgaço, Arbo e Crescente


21 decembro, 2017

Representantes da Deputación de Pontevedra e CIM Alto Minho, promotores da Estratexia de Cooperación Intelixentes do Río Miño Transfronteirizo-Smart Minho, manteñen unha reunión de traballo co presidente da cámara municipal de Melgaço, Manoel Batista Calçada, e cos alcaldes de Arbo e Crecente, Horacio Gil e Julio C. García-Luengo.

**********

Representantes da Deputação de Pontevedra e CIM Alto Minho, promotores da Estratégia de Cooperação Inteligentes do Rio Minho Transfronteiriço-Smart Minho, mantêm uma reunião de trabalho com o presidente da câmara autárquica de Melgaço, Manoel Batista Calçada, e com os presidentes da Câmara de Arbo e Crescente, Horacio Gil e Julio C. García-Luengo.

View full calendar