AECT Proxectos

Proxectos

PROXECTOS DESENVOLVIDOS NO TERRITORIO FINANCIADOS POLO INTERREG V-A

SMART MINHO

ESTRATEXIA DE COOPERACIÓN INTELIXENTE DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZOEstratexia Río Miño Transfronteirizo 2030Experiencias piloto de servizos de cultura e mobilidade compartidos

VISIT RIO MINHO

PRESERVACIÓN E VALORIZACIÓN DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZOCreación da Marca “Río Miño”Creación dun “Anel Verde” transfronteirizo de sendeiros en torno ao río MiñoPROXECTOS APROBADOS NA SEGUNDA CONVOCATORIA DO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014 – 2020

REDE LAB MINHO

REDE DE APOIO ÁS DINÁMICAS LOCAIS DE COOPERACIÓN DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZOCreación dunha rede de gobernanza transfronteriza, co obxectivo de implementar políticas públicas para o benestar da cidadanía fronteirizaPROXECTO PRESENTADO Á CONVOCATORIA B-SOLUTIONS, PROMOVIDA POLA ASOCIACIÓN DAS REXIÓNS FRONTEIRIZAS EUROPEAS (AEBR) BAIXO A SUPERVISIÓN DA DG REGIO

BOOSTING MINHO RIVER CROSS-BORDER MOBILITY

ESTUDO DOS PROBLEMAS DE MOBILIDADE TRANSFRONTEIRIZA NO ÁMBITO DO RÍO MIÑOCon este financiamento, o AECT Rio Minho poderá dispor dun experto xurídico con coñecemento en instancias transfronteirizas que colabore na estruturación, definición e identificación dos obstáculos para a mobilidade transfronteiriza no territorio do Río Miño, así como na elaboración dunha proposta de solucións para propoñer ás diferentes Administracións e un marco legal desde o que proceder para acometelas.