1

AECT Proxectos

Proxectos

PROXECTOS DESENVOLVIDOS NO TERRITORIO FINANCIADOS POLO INTERREG V-A

SMART MINHO

ESTRATEXIA DE COOPERACIÓN INTELIXENTE DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZOEstratexia Río Miño Transfronteirizo 2030Experiencias piloto de servizos de cultura e mobilidade compartidose-bike Rio Minho

VISIT RIO MINHO

PRESERVACIÓN E VALORIZACIÓN DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZOCreación da Marca “Río Miño”Creación dun “Anel Verde” transfronteirizo de sendeiros en torno ao río MiñoPROXECTOS APROBADOS NA SEGUNDA CONVOCATORIA DO PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014 – 2020

REDE LAB MINHO

REDE DE APOIO ÁS DINÁMICAS LOCAIS DE COOPERACIÓN DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZOCreación dunha rede de gobernanza transfronteriza, co obxectivo de implementar políticas públicas para o benestar da cidadanía fronteiriza.

  • Deseño e desenvolvemento dun Plan de Comunicación.
  • Creación dun Observatorio Transfronteirizo para a mellora do coñecemento da realidade económica e social do territorio.
  • Definición dun programa integrado de capacitación institucional.

PROXECTO PRESENTADO Á CONVOCATORIA B-SOLUTIONS, PROMOVIDA POLA ASOCIACIÓN DAS REXIÓNS FRONTEIRIZAS EUROPEAS (AEBR) BAIXO A SUPERVISIÓN DA DG REGIO

MOBITRANS

BOOSTING MINHO RIVER CROSS-BORDER MOBILITYEstudo dos problemas de mobilidade transfronteiriza no ámbito do Río MiñoPROXECTOS APROBADOS NA CUARTA CONVOCATORIA DO PROGRAMA INTERREG SUDOE

LIVHES

LIVING HERITAGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTNovas formas de posta en valor do Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) no Rio Miño Transfronteirizo