1

AECT Río Miño antigua

AECT Río Miño

A actividade 4 do proxecto Smart Minho contempla a creación dunha estrutura de cooperación e gobernanza transfronteiriza estable, cuxa finalidade será a defensa da xestión compartida dos servizos entre todos os actores existentes no entorno do rio Miño internacional. Esta acción frutificou na creación da Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza Río Miño.